background

بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی
بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه دکتر دانشبد با همکاری پاتولوژیست های مجرب:

دکتر یحیی دانشبد

- دکتر آزیتا آل داود

- دکتر حسین سلیمان پور

- دکتر شهرزاد نگهبان

- دکتر سادت نوری

- دکتر ماندانا باقری

- دکتر سارا فنایی

- دکتر هاله قزلباش

- دکتر فاطمه امیر لطیفی

و با نظارت استاد دکتر خسرو دانشبد و با تجربه بیش از 38 سال فعالیت در زمینه پاتولوژی و استفاده از روشهای نوین مولکولار همگام با علم روز دنیا، قادر به نمونه برداری دقیق (تحت گاید سونوگرافی) ، تشخیص دقیق و کمک به روند درمان بد خیمی ها و پیشگیری از آنها را دارد.