background

معرفی موسس آزمایشگاه

معرفی موسس آزمایشگاه
معرفی موسس آزمایشگاه

موسس محترم آزمایشگاه جناب آقای دکتر خسرو دانشبد متولد ۱۳۱۲، تهران
دکتر خسرو دانشبد فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای بورد تخصصی در رشته های اطفال و پاتولوژی از دانشگاه هاروارد میباشند. دکتر دانشبد از سال ۱۳۴۵ در دانشگاه شیراز به تدریس پرداختند و در سال ۱۳۴۸ دوره فلوشیپ سرجیکال پاتولوژی را در دانشگاه واشنگتن با موفقیت گذرانده و ضمن تدریس در دانشگاه تگزاس به عضویت کالج پاتولوژیست های آمریکا در آمدند.

گوشه ای از مسئولیتهای اجرایی استاد دانشبد در طی دوران فعالیت حرفه ای به شرح زیر می باشد :
ریاست بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو هیئت علمی ممتحنه بورد تخصصی پاتولوژی ایران
عضو هیئت رئیسه انجمن پاتولوژیست های ایران
تاسیس مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی شیراز به سرپرستی دکتر یحیی دانشبد فرزند دکتر خسرو دانشید
تالیف کتاب دستور العمل و راهنمای هیستوپاتولوژی و چاپ بیش از ۴۵ مقاله در نشریات بین المللی
 
استاد دکتر خسرو دانشید در سال ۱۳۶۵ همزمان با فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به تاسیس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی خود در شهر شیراز نمودند.